Compassie – Maar toen … Gods mensenliefde!

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden.
Titus 3:4

Eerst waren we er slecht aan toe. De wet getuigde tegen ons dat we niet deugden. Maar toen! Toen kwam Gods mensenliefde ons leven binnen.

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid (Titus 3:4-5).

Gods mensenliefde leidde ertoe dat we nieuwe mensen zijn geworden. Mensen die van God kunnen houden, omdat Hij van ons houdt. En mensen die daarom ook van elkaar kunnen houden.

Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen (Titus 3:5-7).

Hoe heeft God nieuwe mensen van ons kunnen maken? Door de wet in ons bestaan buiten werking te stellen. Eerst zaten we vast in de wet. Moesten we bewijzen dat we goed genoeg waren. Dat werd een fiasco. We leken reddeloos verloren. Maar toen!

Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden (Galaten 4:4).

Zo heeft God zijn mensenliefde bewezen. Daartoe kwam Jezus in de wereld. Dat is de boodschap van kerst.

Stiltetip – Kom weer tot rust bij Jezus. Ontspan je. Adem diep in, hou vast, adem rustig helemaal uit. Doe dat een stuk of twintig keer. Concentreer je dan op Jezus. Zie en zeg: ‘Ik ben een nieuwe schepping. Vrij van de wet. Vol van genade’.