Compassie – Wat barmhartigheid betekent

‘Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen.’
Hosea 11:8

Barmhartigheid klonk op toen God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’ (Genesis 2:18). Hij had medelijden met de mens, ontfermde zich over hem en gaf hem een vrouw als wederhelft. Sindsdien heeft Gods compassie ons nooit meer verlaten.

In het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, heet barmhartigheid ‘chesed’. Het woord heeft een rijke betekenis. Je kunt het ook vertalen met genade, goedheid, goedertierenheid, goedgunstigheid, liefde, loyaliteit, weldadigheid, ontferming, erbarmen.

  • Barmhartigheid is een hartswoord. Er zit erbarmen in het hart, goedheid en medeleven.
  • Barmhartigheid is een verbondswoord. Het drukt loyaliteit uit, je bent solidair, want je bent met elkaar verbonden.
  • Barmhartigheid is een genadewoord. Je helpt de ander, niet uit verplichting, maar uit vrije wil, omdat je hart je ertoe dringt.
  • Barmhartigheid is een liefdewoord. Want de bron van barmhartigheid is liefde, die bewezen wordt door trouw.
  • Barmhartigheid is een actief woord. Je wordt bewogen om de ander daadkrachtig bij te staan.
  • Barmhartigheid is een creatief woord. Het is grenzen doorbreken en helpen waar anders geen helper is.
  • Barmhartigheid is een Godswoord én een mensenwoord. Omdat Hij het is, schenkt Hij het ons.

Daarom kan Jezus zeggen:
‘Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is’ (Lucas 6:36).

Stiltetip – Neem een half uur voor Jezus. Laat je vullen met zijn compassie. Breng je lichaam en geest tot rust. Adem diep in, hou vast, adem rustig helemaal uit. Zie en zeg: ‘Ik ben vol van U. Vol van uw liefde. Vol van uw barmhartigheid’.