De grootste profeet, toch de kleinste

‘In het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.’

Matteüs 11:11

Johannes de Doper wordt door Jezus de grootste profeet van het oude verbond genoemd (Mat. 11:11). Waarom de grootste? Omdat alle profeten naar Jezus hebben uitgekeken, maar Johannes Hem persoonlijk heeft aangewezen.

Als Jezus bij de Jordaan zegt dat Johannes ook Hem moet dopen, zegt Hij erbij: ‘Op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen’ (Mat. 3:15, HSV). Alle gerechtigheid, benadrukt Hij. Omdat Jezus alle zonden van alle mensen op zich zal nemen, zodat God iedereen kan vergeven en zegenen. Alleen zo zal heel Gods gerechtigheid volbracht worden.

Nu begrijp je ook waarom Johannes Jezus kan aanwijzen als het lam van God dat de zonde van de hele wereld wegneemt. Hij heeft zelf van Jezus gehoord dat Hij alle gerechtigheid zou vervullen. En Hij heeft vervolgens ook gezien hoe. Want daarom ging Jezus kopje onder. En daarom bleef de Geest ook op Hem rusten toen Hij weer boven water kwam. Zo zal Gods gerechtigheid dus voor iedereen beschikbaar komen (Joh. 1:29-34).

Johannes de Doper heet de grootste profeet van het oude verbond. Maar Jezus noemt hem ook de kleinste in Gods koninkrijk. Waarom de kleinste? Omdat in Gods koninkrijk alles volbracht is door Hem en je niet meer gedoopt hoeft te worden met de doop van Johannes. Dat was een doop tot bekering, waarin je zelf je best moest doen om anders te gaan leven. Nee, nu word je gedoopt in Jezus, in zijn dood en opstanding – in een nieuw leven dat uit God geboren is (Joh. 1:12-18).

Zo komt het oude verbond tot een einde. En ook de grootste en laatste profeet van het oude verbond komt aan z’n einde. Het is triest, maar hij wordt door koning Herodes onthoofd (Mat. 14:10).

Matteüs 14:1-13 Marcus 6:12-29 Lucas 9:6-9