De grote verandering

 

Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.

Joël 3:2

Nikodemus had het kunnen weten. Komt de messias, dan komt Gods Geest. Die schept een totaal nieuw soort mensen.

‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent?’ (Joh. 3:10).

 

Ooit werd Gods Geest belemmerd door de zonde. Alleen hogepriesters, rechters, koningen en profeten kregen de Geest op zich, vanwege hun taak. Er was altijd angst dat Hij weer zou wijken (Ps. 51:13). Maar Jezus heeft het probleem van de zonde weggenomen. Wat God eerst maar op een enkeling legde, komt nu met bakken uit de hemel voor iedereen. En sterker nog: de heilige Geest komt niet alleen op je, maar ook in je. En het toppunt: Hij zal nooit meer verdwijnen.

 

Die grote verandering werd in het Oude Testament al voortdurend aangekondigd.

‘Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk!’ (Num. 11:29) bad Mozes – en dat gebed zou worden verhoord.

‘Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen’ (Jes. 44:3).

‘Dit verbond sluit ik met hen’ – zegt de HEER: ‘mijn geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken’ (Jes. 59:21).

‘Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven’ (Ezech. 11:19).

‘Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen’ – zo spreekt God, de HEER (Ezech. 39:29).

Het nieuwgeboren leven spettert van Gods Geest!

Johannes 3:1-13