Zo ben je als je uit de Geest geboren bent

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt.

1 Korintiërs 2:12

Jezus spreekt over een nieuw soort mens, opnieuw geboren. Hij vergelijkt zo’n mens met iemand die als de wind komt en gaat.

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is’ (Joh. 3:8).

Gods Geest is Gods ruach, Gods adem, Gods wind. De wind van Gods Geest bracht bij de schepping orde in de chaos (Gen. 1:2). Hij verdreef het oordeelswater van de zondvloed (Gen. 8:1). Hij bracht Gods bruidegom en zijn bruid samen (Hoogl. 4:16). De wind van Gods Geest blies dorre doodsbeenderen tot leven (Ezech. 37:5). Hij was Jezus’ adem waarmee Hij op zijn volgelingen blies (Joh. 20:22). Hij kwam op de pinksterdag beschikbaar voor alle gelovigen (Hand. 2:2). Die wind heeft God ook in jou geblazen. Gods Geest draagt jouw leven, vult je, geeft je richting en zorgt ervoor dat je een bijzonder geluid afgeeft in je omgeving.

Gods Geest maakt je tot zo’n wonderlijk mens waarvan anderen denken: ‘Wat drijft hem?’ Je bent zo anders, zo onafhankelijk van omstandigheden en meningen, zo vrij van druk, schuld, schaamte, angst. Je wordt dan ook gedreven door een andere Geest dan de geest van de wereld.

Ja, jij ademt een andere Geest uit. Daarom geef je een heel ander geluid af: zonder veroordeling, opgewekt, hoopvol. Maar je bent ook net zo resoluut over negatieve invloeden, roddel, bittere uitlatingen, laaghartig en liefdeloos gepraat.

Herken je dat? Zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. Die kant gaat God met je op.

Johannes 3:1-13