De heilige Geest heiligt ons

Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
Romeinen 8:4b


Waarom wordt er in de brieven aan de Korintiërs, Romeinen, Efeziërs, Galaten, Hebreeën tegen ons gezegd dat de wet voor mensen die Jezus volgen tot een einde is gekomen?

De wet is goed. Hij maakt duidelijk wat God wil. Maar omdat mensen van nature zondig zijn, kunnen ze de wet niet volbrengen. God heeft dat dilemma zelf opgelost. Gods woord zegt: ‘Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als zij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht’ (Rom. 8:3a).

Wat heeft God dan gedaan wat de wet niet kon? Hij heeft afgerekend met de zonde, zodat Hij ons niet meer hoeft te veroordelen. Daarvoor kwam Jezus. ‘Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend’ (Rom. 8:3b).

Maar dat is nog niet alles. Het effect van Jezus’ werk is niet alleen dat de veroordeling is weggenomen, maar ook dat we nu wél kunnen volbrengen wat de wet van ons vraagt. ‘Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist (Rom. 8:4).

Let op wat hier staat: de wet wordt ín ons volbracht. In ons, niet door ons. In ons woont de heilige Geest, die de wet volbrengt. Hij werkt in ons uit wat God van ons vraagt. Niet de vrucht van de wet wordt zichtbaar (die we zelf moesten houden, maar wat we niet konden), maar de vrucht van de Geest (die ons van binnenuit verandert, zolang Hij het initiatief krijgt).

Wordt ons leven inderdaad beheerst door de Geest?