God doet het zélf

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
1 Tessalonicenzen 5:23


Ben je in eigen ogen nog steeds niet wie je zou moeten zijn? Vind je jezelf nog steeds geen heilige? Word je al moe van al je inspanningen om te veranderen?

Wacht even. God zélf doet het. God zélf heiligt ons. In alle opzichten. Hij zet ons apart, Hij bewaart ons, want Hij doet wat Hij heeft beloofd. Hij bewaart ons helemaal en compleet zuiver. Dat staat in de zegenbede hierboven: lees het en je weet het.

Er was een tijd dat het volk van God zichzelf moest heiligen. Dat was ten tijde van de wet. Ze moesten zich houden aan allerlei geboden en allerlei offers brengen. Ze moesten hun geest, ziel en lichaam zuiver bewaren volgens een boek vol rituelen. Maar het bleek dat ze niet konden voldoen aan Gods heilige maatstaven.

Toen kwam Jezus. Hij voldeed in alles. Vervulde de wet. Als enige. Vervolgens nam Hij de straf van alle wetsovertredingen die wij hebben begaan en nog begaan op zich. Hij werd vervloekt om ons vrij te kopen van de vloek van de wet (Gal. 3:13). In Hem mogen we geheiligd zijn. Onze wetsovertredingen worden ons niet meer aangerekend. God heeft vrede met ons gesloten. Hij heeft ons geheiligd. Hij heeft dat zélf gedaan, in Jezus. En Hij zal ons zo bewaren.

Jij en ik, wij hebben dankzij Jezus vrede met God. Onze tekorten kunnen die vrede niet ongedaan maken. Op basis van die vrede kan God rustig werken aan onze heiligmaking.

Haha, dit is het evangelie van de genade. Neem de zegenbede van Paulus vandaag maar grondig tot je. Ontvang rust, vrede, zekerheid: je zúlt zuiver bewaard blijven, omdat Jezus daar zelf voor instaat.