De invloed van de troon van genade

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige.
Hebreeën 4:16


Genade leert je om niet bang te zijn voor het oordeel van mensen. ‘Hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin,’ schrijft Paulus. ‘Het is de Heer die over mij oordeelt’ (1 Kor. 4:3-5). En wat zegt de Heer?

Als je in Jezus bent is de veroordeling voor Hem en de rechtvaardiging voor jou (Rom. 4:25).

Genade leert je ook om zelf niet meer over anderen te oordelen. ‘Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? We zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan’ (Rom. 14:10). Daar zal blijken dat we in Jezus allemaal dezelfde genade hebben ontvangen, zodat er geen reden was om op elkaar neer te kijken.

Gods rechterstoel heet voor mensen die in Jezus zijn namelijk de troon van genade (Heb. 4:16, NBG, SV). Daarom hoeven we niet bang te zijn voor welk oordeel dan ook.

‘Er is dus nu geen enkele(!) veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn,’ staat er letterlijk in Romeinen 8:1.

Geen enkele veroordeling meer? Dat spoort ons aan om zonder terughoudendheid samen voor zijn troon te komen. Als we dat in onze kerken en gemeentes allemaal doen, staat de wereld te kijken: bij die mensen zit geen greintje veroordeling!

Tip – Oefen je geloofsogen: kijk jij zonder veroordeling naar anderen?