Echt vrij

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Galaten 5:1


Je kunt een dag als deze beginnen met een slavenjuk op je nek ...

God weet wat voor soort mensen wij zijn. Hij weet dat we gemakkelijk allerlei negatieve gedachten toelaten. Woorden en reacties van mensen om ons heen kunnen er soms diep bij ons inhakken. Veroordeling vreet als een knaagdier aan ons zelfvertrouwen. Kijk eens wat dat veroorzaakt.

Onze vrede wordt geroofd; we zoeken bevrediging, troost en compensatie in alle mogelijke gekkigheid. Maar alle inspanningen om uit onze frustraties verlost te raken werken als een web waarin we verstrikt raken. De compensatie die we zoeken voor de pijn die we opliepen wordt een dwangbuis. We worden een slaaf van onze gewoontes. We zijn niet vrij om onszelf te zijn.

Totdat we tot ons laten doordringen dat er geen veroordeling meer is als we in Jezus zijn (Rom. 8:1). Gods genade spreekt ons vrij. Zijn Woord helpt ons om anders te gaan denken over onszelf. Dat geneest ons. Het slavenjuk smelt weg als ijs voor de zon.

God weet wat voor mensen we zijn. Zelfveroordeling kan zomaar weer de kop opsteken. De aanklager zit ook niet stil. Maar God heeft een perfecte manier gevonden om dat samen met ons op te lossen. We hoeven daar niet tegen te vechten – dat zou ons alleen maar hondsmoe maken. We hoeven niets anders te doen dan stand te houden in zijn genade.

‘Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn,’ zegt Jezus (Joh. 8:36).

Gods genade spreekt je vrij. Het is belangrijk dat je daarin standhoudt en je dagelijks voedt met de genadeboodschap van het evangelie.