Niet naakt, maar aangekleed

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.
Galaten 3:27


Jezus is naakt voor ons geworden, zodat wij met hem bekleed zouden worden. Wij mogen onze schaamte inruilen voor zijn gerechtigheid en geborgenheid. Hij heeft het slecht gehad om ons goed te doen. Zijn zegen mogen we elke dag weer als een feestelijke mantel om ons heen slaan.

Jezus hing namelijk naakt aan het kruis. Zijn kleren waren door de soldaten van zijn lijf gerukt en werden onderaan het kruis verdobbeld (Joh. 19:23 en 24). Dat was een onderdeel van de ruil die Hij voor ons voltrok en die lang van tevoren in de psalmen al voorzegd was. Hij zou hiermee gerechtigheid brengen (Ps. 22:19, 27, 32).

Hoe komt het dat we dan toch vaak vol schaamte zitten? Satan klaagt ons aan. Hij wil ons naakt te kijk zetten met alle fouten die we maken. Alsof we ons moeten schamen. Nou, mooi niet. Jezus komt voor ons op. Hij droeg onze schuld toen Hij naakt te kijk gezet werd in onze plaats, tweeduizend jaar geleden op de heuvel Golgota. Hij zegt tegen Satan: ‘De HEER zal je het zwijgen opleggen’. En tegen Jozua, de hogepriester die Gods volk vertegenwoordigt, dus via hem ook tegen ons: ‘Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad’ (Zach. 3:1-5).

Zijn aanbod is een feestelijk gewaad. Feestelijk! Het is een feest om op de ruil van Jezus in te gaan.

Jij bent Gods geliefde partner. Hij zegt tegen jou: ‘Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd. Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde (…) Gerechtigheid zal je fundament zijn’ (Jes. 54:4, 8b, 14).

Schaamte? Mooi niet. Je staat in Gods recht. Maak een vreugdedansje in die nieuwe kleren van je!