De keten van genade

Uitgekozen (...) bestemd (...) geroepen (...) vrijgesproken (...) om nu al te delen in zijn luister.
Romeinen 8:29-30


God kent jou en zijn genade omarmt jou. Alles wat God voor jou in gedachten heeft grijpt in elkaar. De keten van genade kan niet doorbroken worden: daar staat Jezus garant voor.

God zorgt er van begin tot eind voor dat zijn plan met jou zal slagen, beslissend en onfeilbaar.

Paulus beschrijft die genadeketen in Romeinen 8 (lees vers 28-30). God heeft jou van begin af aan gekend en uitgekozen. Hij heeft jou bestemd om op zijn Zoon te lijken. Hij heeft je ook geroepen, zodat je je daarvan bewust kon worden en op die roeping in kon gaan. Hij heeft je vrijgesproken en gerechtvaardigd om in zijn plan opgenomen te worden. En dat allemaal om te delen in zijn luister, want het doel van die genadeketen is heerlijkheid.

Wat moet jij doen? Kijken naar Gods keus voor jou. Luisteren naar zijn roep. Dat schept geloof, het vertrouwen dat Hij in jou en door jou heen zal uitwerken wat Hij begonnen is. Hij garandeert de uitkomst: de luister waar jij nu al in mag delen.

Nu al! Alles zal daaraan meewerken (Rom. 8:28). Niets is voor niets. God gebruikt alles in jouw leven voor zijn doel – echt alles! Waarom? Omdat God daarmee de liefde leven inblaast, om zichzelf en jou en mij onuitsprekelijke vreugde te bezorgen, tot eer van zijn eigen luister en glorie.

Zie je de grootheid van zijn genade?

‘En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van zijn genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon’ (Ef. 1:5-6).