De kracht van het enige echte goede nieuws

Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.
Romeinen 10:15b


We horen veel slecht nieuws om ons heen. Ons goede leven wordt op alle mogelijke manieren bedreigd. Geruchten van terroristische aanslagen, ziekteverschijnselen, inbraken, ruzies ... Je vrede kan zomaar geroofd worden.

De vraag is waar je naar luistert. Waar je je gemoed mee voedt.

‘Het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven,’ lezen we in Romeinen 1:16. De genade die Jezus ons aanreikt heeft kracht, reddingskracht. Het heeft niet alleen de kracht om ons te redden uit de hel, maar ook uit de neerwaartse spiraal die vandaag opdoemt.

Hoe kan het evangelie haar reddende kracht in ons leven uitoefenen? Heel simpel. Door ernaar te luisteren. Wie het hoort, ontvangt geloof. ‘Door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus,’ staat er (Rom. 10:17).

Wie hoort hoe goed God is en wat Jezus voor ons heeft klaarliggen, ontvangt geloof. Dat geloof is sterker dan de omstandigheden. Daarom staat er – en dat slaat op jou en mij – dat de rechtvaardige zal leven door geloof (Rom. 1:17).

Zijn de omstandigheden al waar, wat God zegt is méér waar. Wat heeft meer invloed in jouw bestaan: alles om je heen, of Gods Woord?

Wil je onwankelbaar zijn? Volharden in het geloof? Blijf je voeden met het evangelie van genade. Blijf ontvangen. Blijf luisteren – dagelijks.