Niet de leider, maar zijn geloof

Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof.
Hebreeën 13:7a


Bijbels leiderschap heeft één specifiek kenmerk. Je leest hier dat leiderschap in de gemeente van Jezus Christus wordt uitgeoefend via het Woord. Het Woord dat geloof wekt.

Het Woord van God geeft richting aan het dagelijks leven en aan het gemeenteleven. Het wekt geloof op en corrigeert ons denken. Bijbels leiderschap proclameert Gods beloften en leert ons om die ons toe te eigenen. Bijbels leiderschap voedt ons met Gods Woord en bindt ons aan Jezus. Dat is het leiderschap dat geloof voortbrengt om na te volgen.

‘Neem een voorbeeld aan hun geloof,’ staat er. We volgen niet de leiders, maar hun geloof. Hun geloof in Gods beloften, in Gods genade, in zijn onverdiende gunst (Heb. 13:1-8).

Wat is de verantwoordelijkheid van bijbels leiderschap? Hoe worden gezinnen en gemeenten sterk? De Bijbel is er superduidelijk over. Als geloof wordt gevoed, omdat het evangelie van genade klinkt.

‘Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen,’ staat er (dat zijn leerstellingen die niet sporen met Jezus en zijn genade, die volgens vers 8 gisteren en vandaag dezelfde is en tot in eeuwigheid).

‘We doen er goed aan ons te laten sterken door genade’ (vers 9a).

Tip – Bedenk eens wie jouw voorbeelden zijn. Zijn zij inderdaad voorbeelden in het geloof?