De rots

Tekst Willem de Vink, muziek Harrie Nijhof, cd ‘Op zoek naar de Naam’ Simon & Zo (1996).

De rots is hard,
de rots is sterk,
de rots is machtig.
Je schuilt erin,
je staat erop,
heel krachtig.

Die Sterke Rots, die schuilplaats is mijn Heer.
Hij wijkt niet van zijn plaats, nee nee!
Dus kun je op Hem bouwen, ja!
Hij is die Rots,
Voor eeuwig te vertrouwen.