De slang is het zwijgen opgelegd

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.
Johannes 3:14-15


Bij God zit er nooit een addertje onder het gras. Zijn genade is honderd procent genade. Dat je zijn goedheid toch nog moet verdienen of er iets voor terug moet doen, is er bij Hem niet bij. Alles wat Jezus heeft bereikt, komt jou als onverdiende gunst toe.

In het koninkrijk van God, waar Jezus regeert, zul je nooit meer verrast worden door wat voor veroordeling dan ook. Er is niets over waar jij nog aan moet voldoen. Geen eisen, geen wetten en regels, geen verplichtingen waar je alsnog op afgerekend kunt worden. Jezus heeft voldaan. Hij heeft de slang definitief verslagen aan het kruis; daarom is elke aanklacht over wat jij fout doet of waar je in tekortschiet het zwijgen opgelegd.

Wat God al aan Eva voorspelde, is gebeurd: het zaad van de vrouw, Jezus zelf, heeft de kop van de slang vermorzeld (Gen. 3:15). En in Jezus doe jij hetzelfde, omdat je van hetzelfde zaad bent, samen met alle andere kinderen van God, wanneer de gemeente doordrenkt raakt van Gods genade.

‘De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u’ (Rom. 16:20).

Kijk naar het kruis en laat tot je doordringen waar de slang het zwijgen werd opgelegd. Kijk naar Jezus en besef dat het eeuwige leven voor jou begon toen jij ging geloven dat elke veroordeling is weggenomen. Besef dat zijn genade compleet is. Er zit bij God geen enkel addertje onder het gras.