De tien geboden zijn tien beloften

Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. (...) Wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.
Galaten 5:16, 18


De werking van de wet, die leidt tot veroordeling, is tenietgedaan. Jezus heeft de veroordeling op zich genomen en ons zijn Geest gegeven, die ons de kracht geeft om zelfs meer te doen dan de wet van ons vraagt.

In Jezus worden de tien geboden (Ex. 20:1-17) tien beloften. Hij werkt ze in ons uit door zijn Geest (Rom. 8:2-4).

Je zult naast hem geen andere goden vereren, omdat Hij al je wensen vervult.
Je zult geen godenbeelden maken, omdat je genoeg hebt aan Jezus, het beeld van de onzichtbare God.
Je zult de naam van de HEER niet misbruiken, omdat Jezus’ naam je dierbaar is.
Je zult de sabbat in acht nemen, de rust die Jezus je aanbiedt om te vertrouwen op alles wat Hij volbracht.
Je zult eerbied voor je ouders tonen, omdat Gods Geest je hart naar hen richt.
Je zult geen moord plegen en niemand haten, omdat je doordrongen bent van de genade die Jezus zelfs je vijanden aanbiedt.
Je zult geen overspel plegen, omdat je weet dat de ander een tempel van de heilige Geest is.
Je zult niet meer stelen, omdat je leeft van Gods onverdiende gunst en alles van God ontvangt.
Je zult over een ander geen vals getuigenis afleggen, omdat de liefde dat niet toelaat.
Je zult je zinnen niet op het bezit van een ander stellen, omdat alles God toebehoort en Hij voorziet.