Jezus legt elke aanklacht het zwijgen op

U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan.
Johannes 5:45


Als iemand je een schuldcomplex probeert aan te praten: dat komt niet van Jezus. Als iemand je wijst op je fouten en zegt dat je niet deugt: dat is niet het werk van zijn Geest. Jezus zegt duidelijk dat Hij ons niet zal aanklagen.

De wet van Mozes klaagt ons aan, zegt Jezus. Die eist dat we Gods goedkeuring zullen verdienen. Tegelijkertijd wrijft hij ons onder de neus wat we allemaal fout doen. Waarin we tekortschieten. En dat we straf verdienen.

De wet wijst ons op ons falen, neemt ons gevangen en veroordeelt ons. Je kunt van de wet geen vrijspraak of eeuwig leven verwachten.

Wel van Jezus. Hij klaagt je niet aan, integendeel: Hij spreekt je vrij. Hij heeft immers zelf de straf gedragen die de wet van iedereen eist en zo afgerekend met de zonde.

‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld,’ schrijft Paulus. ‘De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood’ (Rom. 8:1-2).

Conclusie? Ga op geen enkele aanklacht in, probeer jezelf niet te verontschuldigen of te rechtvaardigen. Geef je over aan Jezus, die elke aanklacht het zwijgen oplegt.