De werking van Gods Woord

Nieuw artikel voor sprekers. Boodschappers hebben een boodschap. Maar wat neem je eigenlijk op je lippen? Hoe werkt dat? Wat zie je ervan terug? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat geeft je eigenlijk het gezag om te preken?

Gezag begint met ontzag. Heb je je aan Gods Woord toegewijd, zit je erin en leef je eruit, dan zullen mensen dat merken. Ontzag geeft je gezag. Zelfs in een paar woorden is dan al merkbaar wat de Bijbel voor jou betekent…

Dit artikel van Willem de Vink sluit aan op het deel over preken in zijn boek In het hoofd van de maker.