De wet is klaar

De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.
Romeinen 10:4


De wet heeft z’n werking verloren. De wet moest mensen rechtvaardig verklaren die zich aan haar regels hielden en mensen veroordelen die haar regels overtraden. Jezus heeft zich zowel aan de regels gehouden, als de straf op Zich genomen, om iedereen die in Hem gelooft rechtvaardig te kunnen verklaren. Daarom heeft Hij de wet ten einde gebracht.

Jezus maakte een einde aan de tempel. Alles waar de tempel voor stond vervulde Hij in zijn lichaam. Voortaan kan God met zijn Geest in ons lichaam wonen.

Jezus maakte de offerrituelen overbodig, door Zelf als smetteloos offerlam op het offerhout te sterven, voor alle zonden van de hele wereld, voor eens en altijd. De zonde wordt niet langer bedekt, maar is weggenomen.

Jezus maakte een einde aan de spijswetten, door zijn lichaam als brood voor onze gezondheid aan te bieden. In zijn striemen ligt onze genezing.

Jezus maakte een einde aan de kalender van de wet, door ons in zijn sabbatsrust te brengen en een eeuwigdurend feest te bezorgen.

Jezus maakte een einde aan het voorhangsel, de sluier die het volk belemmerde om tot God te naderen, toen dat van boven tot onderen openscheurde.

Jezus maakte een einde aan de priesterdienst, toen de hogepriester zijn kleren scheurde. Jezus zou zelf de eeuwige hogepriester zijn, die voor ons instaat. We hebben geen andere middelaar nodig.

Jezus openbaarde Gods naam, die tot dan toe opgesloten zat in het heilige der heilige en onuitspreekbaar geworden was. Dankzij Hem verbindt God zijn naam aan zijn kinderen.

De Bijbel spreekt over een beter offer, een betere hogepriester, een beter verbond. Het hangt niet langer van ons af of we voldoen. Het hangt van Jezus af en van zijn Geest. Vertrouw op Hem!