Denk Gods gedachten

Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is.

Romeinen 12:2 (NBG ’51)

Hoe weet je of jouw gedachten overeenstemmen met Gods gedachten? Jouw gedachten kunnen van vier kanten komen. Van jezelf, van anderen, van Satan of van God.

Wat je zelf denkt kan goed zijn, maar ook verwarring geven. Je leert al vroeg om op je eigen mening te vertrouwen, maar hoe ben je er zeker van dat wat je denkt ook altijd het beste is?

Hoe anderen denken speelt mee in jouw gedachtenvorming. Daar kan goede raad en wijsheid tussen zitten, maar hoe weet je welke meningen er echt toe doen?

Satan beïnvloedt jouw gedachten ook maar al te graag. Gelukkig is het niet moeilijk om hem te herkennen. Hij is de leugenaar bij uitstek. Dus kun je alles wat niet spoort met de waarheid van Jezus direct afwijzen: dat je niet geliefd bent, dat je jezelf moet bewijzen, dat je voor vanalles bang moet zijn.

God wil je leren om je gedachten te onderwerpen aan zijn wil. Hoe weet je wat Hij wil? Dat is niet moeilijk: wat Hij wil is in overeenstemming met zijn karakter, zoals we dat van Jezus kennen. God wil het goede, welgevallige, volkomene voor jou. Dat mag jouw denken bepalen.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (Rom. 12:2, NBG ’51).

Gedachten aan het goede, welgevallige, volkomene mag je koesteren als Gods gedachten. Vergeet de rest.

Johannes 20:19-31 Matteüs 28:16-20 Marcus 16:14-18 Lucas 24:36-49