Jezus spreekt de nieuwe mens aan, niet de oude

Opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Johannes 20:31

Jezus is jouw werkelijkheid. Jij bent een nieuwe mens: in Hem, als Hij. Je wandelt en handelt in deze wereld zonder dat je van de wereld bent. Je hoort niet bij deze aarde, maar in de hemel. Je bent geen vlees, maar Geest. Je hoeft het niet meer te doen met je menselijke natuur, maar met de Goddelijke natuur.

De oude mens is als een handschoen vol aarde, morsdood. Die hoort onder de grond.

De nieuwe mens is als een handschoen waar Jezus’ hand in zit. Van hemelse kwaliteit in deze wereld.

Satan probeert ons de oude mens voor ogen te houden – die dood is. Hij spreekt je aan op je zonden, op je tekorten, op je falen om daar wat aan te doen. In de aardse werkelijkheid ben jij verantwoordelijk. Daarom ga je harder werken (in eigen kracht), of raak je hopeloos (zonder kracht). Het is allemaal niets waard voor God; dood dus.

Jezus toont ons de nieuwe mens – die leeft. Hij spreekt je aan op wie je bent in Hem: hoe geliefd, hoe voorzien. In de geestelijke, hemelse werkelijkheid is Hij verantwoordelijk. Daarom maak je ruimte voor Gods Geest (zijn kracht) en zit je vol met Gods leven.

Jij bent de handschoen van Gods Geest, die Hem past!

Johannes 20:19-31 Matteüs 28:16-20 Marcus 16:14-18 Lucas 24:36-49