Met vergeving krijgt de Geest vrij spel

Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen.

Handelingen 10:44

Vergeving maakt de weg vrij voor de heilige Geest. Neem je de vergeving aan die Jezus aanbiedt, dan krijgt de heilige Geest vrij spel. De zonde kan Hem niet meer weerhouden, omdat die is vergeven. Op de prediking van vergeving reageert Gods Geest dan ook direct. In die vrijspraak krijgt Hij de ruimte om te handelen. Dat zie je dan ook in Handelingen, het boek vol getuigenissen van het werk van de heilige Geest dat volgt op de verkondiging van het evangelie van genade.

Petrus wordt naar Caesarea geleid, de Romeinse havenstad aan de kust van Israël. Hij verkondigt daar het evangelie aan de Romeinse hoofdman Cornelius en iedereen in zijn huis. Hij heeft een krachtige boodschap meegekregen voor deze heidenen.

‘Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen’ (Hand. 10:15, ook 28).

Daarom begint Petrus vrijmoedig aan zijn preek (Hand. 10:34-43). Maar let op waar hij wordt onderbroken.

‘Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt’ (Hand. 10:43).

Zodra hij over vergeving begint, valt de heilige Geest op alle toehoorders. Petrus hoeft niets meer te zeggen: ze spreken allemaal in tongen en profeteren allemaal (Hand. 10:44-48). Kijk hoe vol ze zijn van Gods Geest. Hun zonden zijn immers vergeven!

Als Jezus je positie bevestigt – je zonden zijn je vergeven, je bent een geliefd kind van God – dan neemt de heilige Geest de praktijk over: je gaat je nu ook zo uiten en gedragen.

Johannes 20:19-31 Matteüs 28:16-20 Marcus 16:14-18 Lucas 24:36-49