Vergeving is het begin van alles

‘Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven.’

Johannes 20:23

Wat je zelf ontvangt, mag je doorgeven. Ben je je ervan bewust hoe God jou vergeving schonk, dan zul je dat net zo aan anderen willen schenken. Mensen zitten allemaal aan elkaar vast als slachtoffers en daders. En iedereen is dat allebei tegelijk. De zonde is zo ernstig, dat niemand aan schuld ontkomt. Maar iedereen geeft de schuld door aan een ander en eist genoegdoening. Op die manier leven we in een spiraal van veroordeling.

De wet zou iedereen moeten opsluiten. Sterker nog, de Bijbel zegt dat iedereen de dood verdient. Alleen vergeving doorbreekt dit dilemma. Gods vergeving doet dat grondig. En wij in navolging van Hem.

Wie je niet vergeeft, kun je ook niet liefhebben. Maar dat is nu juist wel de bedoeling. Jezus zegt niet alleen ‘Heb je vrienden lief’, maar zelfs: ‘Heb je vijanden lief’. Dat begint met vergeving, waarmee je de spiraal van veroordeling doorbreekt.

Vergeven is iemand niet geven wat hem of haar op grond van wat jou is aangedaan wel toekomt. Je ziet af van wraak. Je laat de ander los. Je bent vrij om te vergeven, ook als de dader geen berouw toont of geen schuld erkent. God heeft geen enkele voorwaarde ingebouwd. Eenzijdige vergeving is ook vergeving.

Komt de dader met jouw vergeving dan niet gemakkelijk weg? Nee, die komt helemaal niet met zijn of haar schuld weg, tenzij die Gods vergeving ontvangt. Dan kan hij of zij het misschien ooit met jou goedmaken. Maar daar ben jij niet verantwoordelijk voor. Waarom zou je voor rechter willen spelen?

Vergeving is het krachtigste geneesmiddel dat vanaf het kruis beschikbaar kwam. Jezus schenkt jou die kracht.

Johannes 20:19-31 Matteüs 28:16-20 Marcus 16:14-18 Lucas 24:36-49