De heilige Geest bevestigt Jezus’ vergeving

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’

Johannes 20:22

Jezus blaast op zijn discipelen. Zo zullen ze de de heilige Geest ontvangen. Met die Geest vertegenwoordigen zijn volgelingen Jezus op aarde. Om zijn werk te bevestigen.

‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit’ (Joh. 20:21).

Jezus’ volgelingen ontvangen Jezus’ ‘ruach’, zijn wind, zijn adem. En met die adem zijn woorden. Woorden van vergeving. Want de heilige Geest bevestigt Jezus’ werk. En Jezus heeft alle zonden van alle mensen op zich genomen, om die te vergeven. Daarom heeft Jezus het over vergeven als Hij het over zijn Geest heeft.

‘Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven’ (Joh. 20:23).

Vergeven is mensen losmaken uit hun zonden. Een belangrijk werk van Gods Geest is om mensen buiten de gemeente te overtuigen van hun zonden (Joh. 16:8-11). Als zulke mensen zeggen wat God van de zonde zegt, namelijk dat Hij die vergeeft dankzij Jezus, ontvangen ze de vergeving die Hij hun aanbiedt. Ze zijn dan gereinigd van alle kwaad (1 Joh. 1:9). Hun vergeving wordt vervolgens bevestigd in de gemeente van Jezus (1 Joh. 2:12, Mat. 16:19).

Maar wijzen mensen in de wereld Jezus af, dan heeft zijn vergeving geen effect op hen. De gemeente kan ze niet opnemen met vergeving. Ze zullen in hun schuld vast blijven zitten.

‘Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven’ (Joh. 20:23).

Alles binnen de gemeente draait om vergeving. Alles daarbuiten om schuld en veroordeling.

Johannes 20:19-31 Matteüs 28:16-20 Marcus 16:14-18 Lucas 24:36-49