Jezus’ vrede als zuurstof

Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’

Johannes 20:19

‘Vrede!’ zegt Jezus. ‘Vrede,’ tot twee keer toe (Joh. 20:19, 21). Als Hij uit de dood is opgestaan, komt Hij enkel nog met vrede. Gelijk blaast Hij op zijn discipelen. ‘Ontvang de heilige Geest,’ zegt Hij (Joh. 20:22). Zijn Geest is als adem. Je ademt vrede in: het is goed tussen God en jou. En je ademt vrede uit: het is goed tussen jou en de ander. Vrede is een schoongemaakt geweten.

Vrede is ‘shalom’: het welzijn, geluk, de heelheid, rust en voorspoed die God je schenkt. Dat komt allemaal als zegen naar je toe, omdat God niet meer van je weg hoeft te kijken. Hij is voorgoed bij je betrokken. Zijn blik straalt je tegemoet en wordt weerkaatst in heel je bestaan. Als Hij naar je kijkt, tilt Hij zijn hoofd omhoog van blijdschap. Jezus maakt als onze hogepriester de zegen uit het oude verbond in zijn nieuwe verbond helemaal waar. Hij legt Gods naam op jou: je bent het geliefde kind van jouw Vader. Luister maar hoe de zegen uit zijn mond komt.

‘De HEERE zegene u

en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten

en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u

en geve u vrede!’

(Num. 6:24-26, HSV).

Johannes 20:19-31 Matteüs 28:16-20 Marcus 16:14-18 Lucas 24:36-49