Je ontmoet Jezus in de Schrift

Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond.

Lucas 24:27

Waarom blijft Jezus niet in zijn onsterfelijke lichaam op aarde aanwezig, zodat we Hem ook nu nog in levenden lijve kunnen ontmoeten? Omdat Hij als eerste nieuwe mens in de hemel moet zijn, om daar onze plaats te waarborgen. En kennelijk heeft God er alle vertrouwen in dat zijn woord hier op aarde Jezus krachtig genoeg zal vertegenwoordigen.

Als twee mensen onderweg naar Emmaüs Jezus missen, komt Hij erbij. Hij leert Kleopas en die ander hoe ze de Bijbel moeten lezen. Daar in de Schrift kunnen ze Hem vinden. Heel de Schrift getuigt namelijk van Hem. Je komt Hem tijdens het lezen telkens weer tegen in de rituelen, symbolen, profetieën, liederen en typen die erin beschreven staan (Luc. 24:13-33).

Jezus wil dat je de Bijbel zult lezen als openbaring van Jezus (Op. 19:10, HSV). Je kunt hem ook lezen als een geschiedenisboek. Of een aardrijkskundeboek. Een politiek boek. Een theologisch boek. Of een moralistisch boek, vol wetten en regels. Maar dat zal allemaal geen leven brengen. Pas als je de Bijbel leest met de bril van Jezus op, raak je in vuur en vlam.

‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ (Luc. 24:32).

Jezus’ discipelen waren opgegroeid met de Schrift. Maar ook hun zal Jezus de ogen openen voor Hem in de Schrift. Zodat ze Hem voortaan telkens zullen tegenkomen tijdens het lezen, om Hem beter en beter te leren kennen.

Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften (Luc. 24:45).

Tip – Alles wat je in de Bijbel leest, mag je herleiden tot Jezus: Hij heeft alles volbracht.