Drie bomen

Tekst Willem de Vink, muziek Harrie Nijhof, cd ‘Liedjes over Jezus Messias’ van Simon & Zo (2005).

(refrein)
Een, twee, drie,
drie bomen op een berg,
die werden – bam, bam – omgehakt,
die werden -bam, bam – opgepakt,
die werden – bam – niks erg,
voor Jezus op de berg.

De eerste boom werd omgebouwd
tot een voederbak van hout.
Het kindje Jezus lag erin,
de eerste boom die ging.

De tweede boom werd omgebouwd
tot een vissersboot van hout.
En Jezus stond daar in de storm.
De tweede boom, enorm.

De derde boom werd omgebouwd
tot een kruis, een kruis van hout.
En Jezus hing daar ook voor mij.
De derde boom, ja hij.