Echtheid – Apelles in zijn echtheid beproefd

Groet Apelles, die in Christus beproefd gebleken is. Romeinen 16:10 (NBG ’51)

Hier heb je zo’n zinnetje in de Bijbel waar een heel verhaal achter zit. Welk verhaal weten we niet. Maar je kunt je er iets bij voorstellen. Apelles, beproefd? Hij zal in moeilijke omstandigheden hebben laten zien wie hij echt was.
Dit schrijft Paulus, die zelf als geen ander beproefd was gebleken. Want het verhaal van Paulus kennen we wel. Het is een indrukwekkende lijst van ervaringen.
Paulus zat in de beruchte storm Euraquila, hij had drie keer schipbreuk geleden, lag twaalf uur in volle zee, werd drie keer met de roede gegeseld, kreeg vijf keer de veertig-min-een-slagen, werd een keer gestenigd en voor dood achtergelaten, was in gevaar door rivieren, rovers, samenzweringen van volksgenoten en valse broeders, zat in gevangenschappen, oproeren, geruchten, stond voor de hoge raad, voor stadhouders en koningen, en had naast de zorg voor zichzelf ook de verantwoordelijkheid voor reisgenoten en gemeenten.
En wat zei hij over al die moeilijkheden?

‘Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk’ (2 Korintiërs 12:9-10).

Paulus had plezier in uitdagingen, want daarin kwam de echtheid van zijn geloof tevoorschijn.
Andere apostelen kenden dat geheim ook.

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft (Jakobus 1:12).

Naarmate je meer doorstaat, zul je meer stralen van de heerlijkheid die je in Jezus bezit.

Wink – Een lastige situatie is tijdelijk, de waarheid dat Jezus jou er doorheen draagt is eeuwig.