Echtheid – Het echte leven deel je

… waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. 1 Tessalonicenzen 2:8

Vraag. Wat is het meest gespeelde spelletje onder mensen?
Antwoord. Verstoppertje spelen.

Vraag. Wat is de sterkste behoefte onder mensen?
Antwoord. Het echte leven delen.

Iemand is echt als hij niets meer verbergt. Maar hoe kunnen we ons verstoppertjesspel afleren en echt worden voor anderen? Dat kunnen we alleen als we ons veilig voelen. Maar wanneer voel je je veilig?
We zullen ons nooit veilig voelen en nooit echt worden, tenzij we leven in de veiligheid en bevestiging van Jezus.
Jezus is de echtste persoon in de kosmos. Omdat Hij zich echt aan ons geeft, krijgen we genoeg vertrouwen om ons ook echt te geven – eerst aan Hem, en dan aan elkaar.
In de kerk van Jezus hoef je geen verstoppertje te spelen. Je mag laten zien wie je echt bent. Echte kerkleiders gaan daarin voorop.

Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven (1 Tessalonicenzen 2:7-8).

Stiltetip – Besef dat je echt mag zijn bij Jezus. Beleef het in de stilte met Hem. Zie en zeg: ‘Ik ben goed genoeg’.