Echtheid – Echt aanbidden

‘Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid.’
Johannes 4:23

Wat is God aanbidden in Geest en in waarheid? Dat is zeggen wat Gods Geest zegt. Zeggen dat je Gods kind bent. Dus dat je zonden vergeven zijn, zodat je een nieuwe schepping kon worden, heilig en zuiver voor Hem, omdat Hij je in Jezus heeft geplaatst. Gods Geest zal dat bevestigen. Die zegt namelijk diep in je hart dat je inderdaad Gods kind bent, een kind van Hem zoals Jezus. Omdat Hij je eeuwige, hemelse Vader is. God wil dat horen, want dat is de waarheid. Dus dat is Hem aanbidden in Geest en in waarheid.

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn (Romeinen 8:15-16).

Het besef dat God jouw Vader is, een Vader die je in zijn waardigheid opricht omdat Hij zoveel van je houdt, dat besef wekt verwondering op. Ontzag ook. Aanbidding.

‘U bent mijn Vader!’ roep je in alle oprechtheid uit als je diep vanbinnen met jouw geest de waarheid van Gods Geest hebt aanvaard dat je zijn geliefde, volmaakte kind bent. Dat is ware aanbidding.

Stiltetip – Leef het echte leven dat God je gunt. Aanbid Hem. Zie en zeg: ‘Vader, ik ben uw kind, net zo’n kind van U als Jezus’.