Echtheid – Het echte leven is eeuwig leven

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Johannes 17:3

In je stille omgang met Jezus leef je op z’n echtst. Je hebt je losgemaakt van de drukte om je heen. Je hebt je lichaam tot rust gebracht. Je ademt diep in en weer rustig uit. Je concentreert je op Jezus, de bron van liefde, van leven, van eeuwig leven. Je bent één met Hem. Het lijkt in zijn aanwezigheid alsof de tijd stilstaat. Je leeft nu. En dat nu zal altijd en eeuwig doorgaan.

Dit is het echte leven hier en nu: het besef dat je er mag zijn, goed genoeg, geliefd en gewild – en dat voor eeuwig, omdat je weet wie God is en wie Jezus is.

Lees bovenstaande tekst nog eens eens goed. Mediteer erop. Neem hem zo in je op dat je hem in je hart bewaart.

God geeft je het besef dat je er eeuwig mag zijn. Dat besef beleef je vooral in je momenten met Jezus. Maar je draagt het altijd met je mee, ook in het hectische, verbrokkelde leven van alledag. Want het echte leven leef je in geloof.
Geniet van het echte Jezusleven dat dieper zit dan alles wat tijdelijk is en dat alles overstijgt.

Stiltetip – Het geloof in het echte leven met Jezus voed je in je stille momenten met Hem. Ga daar dus mee door. Blijf het voor je zien en blijf zeggen: ‘Ik weet dat ik goed genoeg ben. Echt! Ik mag voor altijd het Jezusleven leven’.