Echtheid – Een leven van goed genoeg

Met Christus ben ik gekruisigd. Galaten 2:20

Leven in zonde is leven met de vraag: ben ik wel goed genoeg? Het is een op zichzelf gericht leven. Het is voortdurend met zichzelf bezig om te voldoen.

Dat leven in zonde heeft een maatstaf nodig om aan te voldoen en zichzelf te kunnen rechtvaardigen. Het maakt voortdurend gebruik van de wet. Kijk, ik voldoe, want ik houd me aan de regels, zegt het. Maar het wordt nooit het opgeruimde, vrije leven wat het zou kunnen zijn. Het zit gevangen in angst voor afkeuring.

Het nieuwe leven dat God je gunt is niet verkrampt met zichzelf bezig. Je voldoet, want voor God ben je goed genoeg. Je bent vrijgemaakt van elke angst voor afkeuring. Je hebt leren zeggen dat het oude eigen ik dat voortdurend met zichzelf bezig was samen met Jezus is gekruisigd en gestorven. Je kunt het zo zeggen:

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven (Galaten 2:19-20).

Met Christus gekruisigd betekent dat je gestorven bent aan de wet. Die heeft dan ook niks meer over je te zeggen. Dus zeg:

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God (Galaten 2:19).

Zeg wat God zegt, want dat is echt en waar. Jij mag het leven leven dat Hij je gunt. Het goedgekeurde leven van Jezus is het leven waarin jij wordt wie je werkelijk bent.

Wink – Je kruis dragen wil zeggen: jezelf vereenzelvigen met Jezus’ dood, zodat je zult delen in de waardigheid van zijn opstandingsleven.