Echtheid – Gods Geest maakt je echt

U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Romeinen 8:9

Gods Geest definieert jouw identiteit. Hij kan voortdurend zeggen wie je bent, want Hij is altijd bij je. Hij spreekt je aan in je hart.

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God (Romeinen 8:14).

Zijn aanwezigheid is altijd liefde. Hij wijst je niet op jouw oude status, de oude mens. Hij inspireert jouw nieuwe status, de nieuwe mens.

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn (Romeinen 8:14).

De oude mens is wat God betreft dood. God herinnert zich jouw zonden niet meer. Hij wil dat jij ook niet meer bezig bent met de zonde. Daarom is Gods Geest er altijd op uit om je eraan te herinneren dat je zonden vergeven zijn en dat je een nieuwe schepping bent.

Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest (Romeinen 8:3-4).

Je oude natuur, je vlees, is altijd bezig met je tekortkomingen. Ben ik wel goed genoeg? Je nieuwe natuur, geleid door de Geest, is gericht op Jezus. Ik ben Gods kind!

Gods Geest helpt je van binnenuit om te zijn wie je werkelijk bent. Je bent niet meer neergebogen naar je oude, onechte zelf, maar opgericht naar Jezus, die je nieuwe mens, je echte ik, bevestigt.

Stiltetip – Wees stil. Hoor de stem van de Geest in je hart. Hij herdefinieert wie je bent. Zie en zeg: ‘Ik mag echt zijn wie ik ben. Ik ben goed genoeg. Ik ben een nieuwe schepping.’