Echtheid – Juist in zwakheid ben je sterk

In dit alles zijn wij meer dan overwinnaar door hem die ons heeft liefgehad.
Romeinen 8:39

Je hoeft je niet groter voor te doen dan je bent. Integendeel, je begeeft je in een schijnwereld als je zegt ‘ik ben sterk’. Al probeert de hele wereld sterke mensen te creëren, jij weet wel beter. Iedereen is kwetsbaar. Niemand is sterk. Elke gelovige weet dat.

De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer
(Psalm 103:15-16).

Je begeeft je op gevaarlijk terrein als je zegt: ‘Ik ben sterk’. Je zult des te harder tegen je kwetsbaarheid aanlopen.

Niet jouw strijd, je ervaringen met moeite of inspanningen maken je sterk. Het is jouw besef hoe trouw God is en hoe geliefd je bent dat je sterk maakt.

Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid
(Psalm 103:17).

Je leeft het veilige leven in Jezus als je zegt: ‘In mijn zwakheid ben ik sterk’. Dat vertrouwen houdt je zelfs in je zwakste momenten overeind.

In dit alles (ook in onze meest kwetsbare momenten) zijn wij meer dan overwinnaar (de stijd is gestreden, er is alleen maar genade) – door hem die ons heeft liefgehad (daar zijn we afhankelijk van om sterk te zijn, Romeinen 8:39).

Zeg dus nooit: ‘ik ben sterk’.
Zeg altijd: ‘in mijn zwakheid ben ik sterk’.

Stiltetip – Mediteer op Romeinen 8:39. Neem de tijd. Adem diep in, houd vast, adem rustig uit en zie en zeg: ‘Ik ben meer dan overwinnaar door Hem die mij heeft liefgehad’.