Echtheid – Zacheüs

‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ Lucas 19:10

Jij kunt worden wie je echt bent, net als Zacheüs.
Zacheüs was geen tollenaar, maar een oppertollenaar; niet zomaar een collaborateur, maar een smerige verrader. Hij verrijkte zich met de belasting die hij van zijn volksgenoten doorsluisde naar de bezetter. Niemand wilde wat met hem te maken hebben. Logisch dat hij zich verborg in een boom toen hij Jezus wilde zien.
Maar Jezus Jezus noemt hem geen verrader en zelfs geen zondaar. Hij wijst hem ook niet op zijn laakbare gedrag. Hij spreekt hem aan op zijn diepste behoefte: Zacheüs wil erbij horen, geliefd en gezien zijn.

‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven’ (Lucas 19:5).

De oppertollenaar is blij. Er gebeurt iets met hem. Met Jezus in huis kan hij worden wie hij echt is. Iemand met talent voor geld, die daar anderen blij mee kan maken.

‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig’ (Lucas 19:8).

Jezus heeft de echte Zacheüs tevoorschijn geroepen door geloof in hem te tonen. Hij heeft hem hersteld in wie hij echt is. Daarom noemt hij hem een zoon van Abraham, iemand die door zijn geloof in Gods gezin thuishoort.

Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham’ (Lucas 19:9).

Wink – Gerechtvaardigd betekent goedgekeurd voor al Gods zegen: dat ben jij!