Echtheid – U gelooft in mij

‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie.’ Johannes 15:16

Kun je mensen aanwijzen die geloof in jou hebben? Je voelt jezelf groeien als iemand dat heeft. Dan durf je tevoorschijn te komen met je sterke kanten, zonder dat je je schaamt voor je zwakke kanten.

Ik kan zo wat mensen noemen die geloof in mij hadden, zodat ik ging tekenen, in het openbaar ging spreken, groepen ging leiden en boeken ging schrijven.

Op de middelbare school liet een tekenleraar me bijvoorbeeld strips maken voor een wedstrijd waar de hele klas een reis naar Londen mee won. De leraar Nederlands gaf me hoge cijfers voor mijn opstellen. En weer een andere leraar liet me wekenlang de godsdienstles verzorgen. Ik ben ze dankbaar voor het zetje dat ze me gaven.

Het meest dankbaar ben ik Jezus. Zoveel geloof als Hij in me heeft! Hij was al mijn held toen ik nog een kind was. Zijn liefde, kracht en creativiteit trokken me aan. En Hij had belangstelling voor mij. Hij Hij had zelfs zijn leven voor me over gehad!
Wat was ik verguld toen ik Hem hoorde zeggen dat Hij mij had uitgekozen. Dus toen ik de voetstappen van zijn discipelen die Hem volgden in het zand tekende, waren daar ook mijn voetstappen bij.
Omdat Jezus zoveel geloof had in mij, durfde ik geloof te hebben in Hem. In dat geloof ben ik tot bloei gekomen. Wat erin zat, kon eruit komen. Moeilijke omstandigheden, kritiek en teleurstellingen konden dat niet tegenhouden. Zijn geloof in mij helpt me om te zijn wie Hij in me ziet.

Stiltetip – Ontvang Jezus’ geloof in jou. Neem weer goed de tijd voor Hem. Zie, zeg en herhaal: ‘U gelooft in mij’.