Echtheid – Echt, jij bent een heilige

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Efeziërs 4:1

Dacht je misschien dat je nog een zondaar was? Mooi niet! Een zondaar is iemand die besmet is met de schuld, schaamte en angst voor veroordeling die sinds Adam heerst. Maar nergens in de Bijbel worden mensen die zich in geloof met Jezus verbonden hebben nog zo genoemd. Integendeel.

Jij bent een nieuwe schepping.

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God (2 Korintiërs 5:17-18).

Jij bent rein en zuiver.

Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen (Kolossenzen 2:22).

Jij bent een heilige.

U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus (Hebreeën 3:1).

Jij bent volmaakt.

Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht (Hebreeën 10:14).

Zondaren kunnen geen heiligen worden, zelfs al doen ze nog zo hun best om niet te zondigen. Jouw status is: ‘niet goed genoeg’. Het tegenovergestelde is ook waar. Jij kunt als heilige geen zondaar meer zijn, ondanks dat je misschien nog wel eens zondigt. Jouw status is: ‘goed genoeg’.

Wat God van begin af aan met jou wilde, heeft Hij in Jezus voor jou waargemaakt. Hij ziet jou als zijn heilige, reine, zuivere, volmaakte, geliefde kind.

Wink – Geloven is Gods feiten aanvaarden: Hij ziet jou in Jezus en kent je als zijn kind, gerechtvaardigd, heilig, volmaakt en geliefd.