Eenvoudig leven – Blijf bij het kind in je

Met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.
Psalm 8:3

Waarom is het zo moeilijk om als een kind te worden? Onze eerste emotie die bij ons opkomt als we Jezus tegenkomen is altijd spontane verbazing: dat iemand zo kan zijn! Die reactie wordt gevolgd door een positief gevoel: we worden tot Hem aangetrokken. Maar dan nemen gevoelens die niks met Hem te maken hebben het over. Onze angst om teleurgesteld te worden. Onze trots die zegt dat we het wel zonder Hem kunnen. Onze controledrift die vindt dat Hij in ons straatje moet passen. En weg is onze eerste liefde voor Hem.

De leiders waren bang voor Jezus. Kinderen zongen ‘Hosanna’. De wetshandhavers wilden hun de mond snoeren, maar Jezus nam het voor hen op.

‘Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’ (Matteüs 21:16).

De discipelen vonden dat Jezus moest zeggen wie de belangrijkste was. Maar Jezus hekelde hun trots door een kind in hun midden te plaatsen.

‘Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel’ (Matteüs 18:4).

Jezus’ leerlingen wilden controle uitoefenen over het programma van hun Meester en de kinderen uitsluiten. Maar Jezus trok de kinderen er juist bij en zegende hen.

‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij’ (Marcus 10:14).

Dus blijf bij het kind in je, blijf bij die spontane reactie op Jezus, blijf bij de eerste liefde die Hij bij je oproept.

Wink – Elke dag is een trechter van genade.