Eenvoudig leven – Nederigheid als levenskunst

Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede.
Psalm 37:11

Hoe kun je te midden van andere mensen evenwichtig en blijmoedig leven? Daar is nederigheid voor nodig.

De kunst van een nederig leven kun je leren van Jezus.
Stel je het beeld voor dat Hij daarvoor gebruikt. Een jonge os wordt met een oude os onder één juk geplaatst om te leren ploegen.
Ben je nederig genoeg, dan zul je het niet erg vinden om met een os vergeleken te worden. Want net als die jonge os mag jij Jezus’ juk op je nemen om met Hem in de pas te leren lopen.

‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart’ (Matteüs 11:29).

Jezus prijst nederige mensen gelukkig. Zulke mensen zijn namelijk in staat om in alle eenvoud op God te vertrouwen en te nemen wat Hij te geven heeft. Ze ontvangen het volle rendament van Gods genade.

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’ (Matteüs 5:3).

God heeft het beste met je voor. Hij wil dat het je goed gaat. Geloof je dat? Wil je daar op ingaan? Wees dan niet eigenwijs, maar volg Jezus onder zijn juk. Op die plek leer je het beste leven te leven dat God je gunt.

Wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan (Psalm 25:9).

Stiltetip – Neem weer je tijd met Jezus. Buig je voor Hem. Adem diep in, hou vast en adem rustig uit. Zie en zeg: ‘U bent Heer. U wil ik graag volgen’.