Eenvoudig leven – De toren van ontzag

De naam van de HEER is een sterke toren,
de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Spreuken 18:10

Volken hebben door de eeuwen heen een wedstrijd hoogbouw gevoerd. Lange tijd was de piramide van Cheops het hoogste bouwwerk op aarde. Later werd dat de Dom van Keulen. Daarna verrees de Eiffeltoren als de trots van Frankrijk. De Verenigde Staten van Amerika moesten daar overheen met de Empire State Building. Ze gaan maar door en nu concurreren oliestaten en opkomende economieën mee om het hoogste gebouw.

Hoogbouw is een van de meest zichtbare menselijke uitingen van trots en wedijver. Het is ook een oeroude neiging. Op de eerste bladzijden van de Bijbel wordt al melding gemaakt van de toren van Babel. Mensen wilden zich met God meten, maar het liep uit op spraakverwarring en grote frustratie.

En zo is het altijd gebleven. God blijft zich keren tegen de trots van mensen, omdat ze elkaar daarmee ruïneren.

Op die dag zal de HEER van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots, tegen ieder die zich verheven acht – ze worden vernederd! – tegen iedere hoge toren, tegen elke machtige muur. Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd, wie trots was, bijt in het stof. Want de dag komt dat alleen de HEER hoog verheven is (Jesaja 2:12-17).

Er is maar één toren die om ontzag vraagt. Het is een onzichtbare toren, waarin je een schuilplaats vindt als je weet hoe afhankelijk je bent van Gods goedkeuring. Het is Gods naam, die zegt: ‘Ik zal er voor je zijn’.

Stiltetip – Kom met ontzag bij God. Zie en zeg: ‘U bevestigt mijn bestaan. U zult er voor mij zijn. Bij U ben ik veilig’.