Eenvoudig leven – Eenvoudig komen

‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.’
Matteüs 11:25

Jezus is zo eenvoudig – maar wij maken alles zo gecompliceerd.
Waarom blijven we elkaar beoordelen? ‘Wat heb ik aan je?’ ‘Zijn je bedoelingen wel goed?’ Blijven we naar elkaar toe in veroordeling hangen, dan blijven onze relaties complex.
En waarom blijven we onszelf beoordelen? ‘Ben ik wel goed genoeg?’ ‘Voldoe ik wel?’ ‘Eigenlijk walg ik van mezelf.’ Blijven we naar onszelf toe in veroordeling hangen, dan maken we onszelf complex.
Het maakt ons doodmoe.

Jezus wil dat we nederig genoeg worden om te erkennen dat we Hem nodig hebben. Zijn vrijspraak. ‘Er is in Mij geen veroordeling.’ Zijn bevestiging. ‘Jij bent compleet goed in mijn ogen.’ Zijn liefde. ‘Ik heb je liefgehad tot het uiterste.’

Laat al die ingewikkelde overwegingen liever achterwege. Kom ook vandaag weer bij Jezus en leer van hem het goede, eenvoudige leven.

‘Kom bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’ (Matteüs 11:30).

Stiltetip – Hou het eenvoudig als je tijd met Jezus neemt. Geniet van zijn liefde. Zie en zeg: ‘U houdt van mij. Ik houd van U’.