Eenvoudig leven – Eenvoudige David

Uit dit alles maakte Saul op dat de HEER David bijstond.
1 Samuël 18:28

David noemt zichzelf een eenvoudige jongen. Maar hij heeft wel een reus verslagen. Daarom wordt hij overal bejubeld.

Intussen is prinses Michal verliefd geworden op de jonge held. Dat komt koning Saul eigenlijk wel goed uit. Die ziet namelijk een concurrent in hem. Plotseling dient zich nu een mogelijkheid aan om van de reuzendoder af te komen.

Saul stuurt zijn hovelingen met een list naar David. Ze vertellen hem dat hij kans maakt op de hand van de prinses.

David reageert echter voorzichtig.

‘Jullie denken zeker dat het zo eenvoudig is om schoonzoon van de koning te worden. Ik ben anders maar een arm en eenvoudig man’ (1 Samuël 18:23).

Maar dan komen de hovelingen met een voorstel. Hij hoeft alleen maar honderd voorhuiden van de vijand te brengen. Saul denkt namelijk dat hem dat niet zal lukken en dat hij omgebracht zal worden.
Maar David gaat simpelweg op de opdracht in. Hij brengt de koning zelfs tweehonderd voorhuiden. Nu moet Saul hem zijn dochter schenken en hem ook nog aan het hof toelaten.
Saul heeft zijn lesje geleerd: deze jongen staat in de gunst bij God.
Maar wat is Davids geheim? In alle eenvoud neemt hij zijn positie in. Hij is allang gezalfd tot koning.

Stiltetip – Wees stil en hoor vandaag wat God over je positie zegt. Ontvang de waardigheid die Hij je heeft gegeven. Zie en zeg: ‘Ik ben een koningskind. Ik ben geliefd, gewild, bevoorrecht’.