Eenzijdige vergeving

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Romeinen 12:21

Jezus spreekt en handelt vanuit vergeving. Hij is de wandelende verhoring van zijn gebed ‘Vergeef ons onze schulden’. Er is bij Hem geen onderscheid – Hij zal zelfs Judas en Petrus vergeven. Maar zijn vergeving komt wel verschillend aan. De een verwerpt die, de ander gaat er op in.
Gods Geest leert ons dat we elkaar mogen vergeven zoals Jezus ons vergeven heeft (Kol. 3:13). Dus laat je geen veroordeling toe, naar niemand. Integendeel, je steekt de ander juist de hand toe. Maar of de ander die hand aanpakt, is aan hem of haar. Vergeven kan eenzijdig zijn, als die niet beantwoord wordt.

Vergeving leidt niet per se tot verzoening, tot herstel van een relatie. Maar eenzijdige vergeving is ook vergeving. Jij hebt je boosheid laten varen. Jij ging voor vrede. Wat de ander daarmee doet is niet aan jou.

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven (Rom. 12:17-18).

Met wraakgevoelens blijf je op een negatieve manier vastzitten aan de ander. Vergeving bevrijdt je daarvan, ook eenzijdige vergeving. Door te vergeven zeg je dat je het aan God overlaat wat er met de ander moet gebeuren.

Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden’ (Rom. 12:19).

Bedenk dat Jezus alle wraak op zich nam, ook van de mensen die dat nooit hebben erkend. Maar jij bent vrij.

Johannes 13:31-38