Er zit kracht in het avondmaal

Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.
1 Korintiërs 11:26


Wat betekent het avondmaal? Het is een oefening in geloof om genezing en vergeving te ontvangen. Telkens als je het brood eet en de wijn drinkt, herinner je je de dood van de Heer en wat Hij bewerkte met zijn lichaam en bloed, en spreek je je geloof daarin uit.

Hoe neem je het avondmaal? Paulus moest de gemeente in Korinte terechtwijzen. Er werd van het avondmaal een braspartij gemaakt, waar de armen van buitengesloten werden (1 Kor. 11:20-34). Door mensen uit te sluiten en eraan voorbij te gaan wat Jezus met zijn lichaam en bloed bewerkt heeft, doe je het avondmaal tekort. ‘Wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.’

God zal je niet veroordelen, maar blijkbaar kun je wel jezelf veroordelen. Je kunt jezelf tekort doen en de genezende uitwerking van het avondmaal missen als je je niet op het lichaam van Jezus concentreert. ‘Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven,’ schrijft Paulus.

Hoe doe je het avondmaal recht? Het brood vertelt je dat de striemen in het lichaam van Jezus jou genezing brengen (Jes. 53:5). De wijn vertelt je dat je dankzij het bloed van Jezus niet meer om je zonde veroordeeld wordt (Ef. 1:7).

Het avondmaal is bedoeld om je geloof in de dood van Jezus uit te spreken, Hem voor je te zien en te ontvangen wat Hij je wil geven. Hij heeft met zijn lichaam en zijn bloed een verbond met je gesloten van genezing, vergeving, bevrijding, verzoening.

Hef dus de beker van dankzegging op!

Tip – Richt je bij het avondmaal niet op de zonde, maar op Jezus, op zijn genezing en vergeving.