Blijf eten

Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven.
Johannes 6:54


Waarom heeft Jezus het avondmaal ingesteld? Waarom een maaltijd? Waarom eten?

Door te eten bracht de mens de vloek die de zonde veroorzaakt de wereld in: ‘Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven’ (Gen. 2:17).

Door te eten geven we Jezus de gelegenheid om die vloek weg te nemen: ‘Zo zal wie mij eet, leven door mij’ (Joh. 6:57).

Het avondmaal is niet alleen maar een symbool, zoals zoveel mensen denken. Er gaat een enorme kracht vanuit, een kracht die de eerste hap in de zonde verre overtreft.

Het avondmaal is een teken. Een plaatje dat je kunt zien en voelen en proeven. Je bent er lichamelijk bij betrokken – omdat God jouw hele wezen op het oog heeft.

Het avondmaal is een zegel. Een bewijs van echtheid: de belofte van vergeving en herstel die erin zit, wordt door God zelf gegarandeerd.

Het avondmaal is een invloed. God werkt zijn plannen uit als we brood en wijn tot ons nemen: de plannen die Hij met Jezus begonnen is en waar wij ons in het avondmaal aan verbinden.

In het avondmaal ruilen we de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad in voor het brood van genade. En de vloekbeker voor de beker van het nieuwe verbond. Alles wat Jezus heeft bereikt, komt beschikbaar voor ons. Zijn vergeving, verzoening, bevrijding, genezing, bescherming, voorspoed, rust, zegen nemen we allemaal tot ons in het avondmaal.