Herhaal: ‘Het is volbracht!’

Hij zei: ‘Het is volbracht’.
Johannes 19:30


‘Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij hebt opgedragen,’ zegt Jezus een dag voor zijn kruisiging (Joh. 17:4). En aan het kruis: ‘Het is volbracht!’

Over dat volbrachte werk van Jezus moet je niet gering denken. Het is klaar. Voltooid verleden tijd. En compleet beschikbaar.

‘Het is volbracht.’ Je wordt niet gered – je bént gered. Je wordt niet vergeven – je bént vergeven. Je wordt niet verzoend – je bént verzoend. Je wordt niet gerechtvaardigd – je bént gerechtvaardigd. Je wordt niet genezen – je bént genezen. Je wordt geen getuige – je bént dat. Je wordt niet met geluk en voorspoed overladen – je bént dat. Omdat je Gods geliefde kind bent, gekocht en betaald en Gods eigendom. Dat is allemaal tweeduizend jaar geleden hard gemaakt: dat bén je.

‘Het is volbracht.’ Zie je het nog niet altijd zo scherp? Kijk dan naar Jezus! Het is er allang en je hebt het tot je beschikking – door geloof. Dat geloof verovert je hart, dan je gevoel en ten slotte ook je lichaam. Als je erop vertrouwt, zul je het op alle mogelijke manieren merken. Het komt tevoorschijn, als getuigenis van Jezus. Blijf naar Jezus kijken en je ziet het steeds scherper.

‘Het is volbracht.’ Als je je nog zorgen maakt, zijn je problemen nog niet onder dat volbrachte werk van Jezus gebracht. Je probeert er zelf nog iets van te maken. Maar die zelfrechtvaardiging staat God in de weg. Genade herhaalt steeds weer die laatste woorden van Jezus: ‘Het is volbracht’.

‘Het is volbracht.’ Jezus heeft alles perfect en definitief voor jou afgehandeld. Daar moet je niets aan afdoen en hoef je ook niets aan toe te voegen. Je eert God als je daarin rust.