Blijf staan op het fundament

Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.
Kolossenzen 1:22


‘Ga niet in bad tenzij je schoon bent.’ Ooit wel eens zo’n tip gehad? Je hoort hem wel in de kerk: ga niet naar God, voordat je rein en heilig bent.

‘Verboden voor ernstig zieken.’ Ooit wel eens zo’n bord voor een ziekenhuis zien staan? Hij wordt wel op veel plaatsen voor het avondmaal geplaatst: je moet eerst onderzoeken of er nog zonde in je is, voordat je mag deelnemen.

‘Ik vergeef je als je geen enkele overtreding meer maakt.’ Ooit wel eens een vader op zo’n uitspraak betrapt? In de prediking hoor je dat vaak: er is geen veroordeling voor hen die niet zondigen.

‘Ga niet naar het water voordat je kunt zwemmen.’ Ooit wel eens zo’n programma in handen gekregen van een zwemvereniging? Zo wordt er wel vaak over discipelschap gedacht: je moet eerst volmaakt zijn, voordat je Jezus kunt dienen.

Ons idee over heilig zijn staat Gods aanwezigheid in ons leven maar al te vaak in de weg. Wij denken dat we eerst zonder zonde moeten zijn, voordat we bij God mogen komen om Hem te dienen en te eren.

Maar we zijn juist heilig omdat we met Hem mogen optrekken, ondanks onze zonde. We zijn in Jezus rechtvaardig verklaard om voor God te leven. Dat is zo, omdat Hij het zegt. Blijf dat geloven, onwrikbaar gegrond in de hoop van het evangelie (Kol. 1:23)!