Ga voor het maximum

Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht in de wereld.
Matteüs 5:13a, 14a


Wat wil Jezus zijn volgelingen vooral leren? De bergrede (Mat. 5-7) gaat niet over de dingen waar veel christenen nog mee bezig zijn. Het gaat niet over strijden tegen de zonde, vergeving vragen, offers brengen. De oude wet draaide om rechten en plichten, straf en loon, sancties en controle. Maar Jezus gaat veel verder.

De wet is de minimumgrens – Jezus gaat voor het maximum.

De bergrede is bedoeld voor vrijgemaakte mensen, die de oude wet niet meer nodig hebben, omdat ze leven in vrede met God en door zijn Geest gaan doen wat Hij graag wil.

Gods Geest haalt het maximum uit je leven.

Daarom ben je in de samenleving als zout in het eten, in deze duistere wereld als licht op een standaard. Als je Gods genade tenminste niet laat roven of weer inruilt voor eigen gerechtigheid. Want dan verliest het zout z’n kracht en dooft het licht.

Je leeft voor de Vader in de hemel, niet om beoordeeld te worden door de mensen om je heen. Je leeft en geeft net zo overdadig als je Vader. Je leeft vrij: zonder zorgen, zonder twijfels, zonder compromissen. Je leeft zo vrij dat de liefde onbelemmerd doorgang kan vinden.

Zo leef je als volgeling van Jezus. Je bent niet tevreden, totdat je rust in dat vertrouwen en simpelweg bent wat Hij zegt: zout, licht, middenin de wereld.

Tip – Probeer niet krampachtig je best te doen om zout en licht te zijn. Je bént het.