Moedige, krachtige christenen

De Zoon is een mens geworden zoals zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.
Hebreeën 2:14-15


Angst voor de dood houdt je in de greep van de dood. Dat is doodzonde! Het religieuze bewustzijn waar veel christenen mee rondlopen gaat gebukt onder schuld, schaamte en lafhartigheid. Als wij gevangen zitten in angst en wetticisme, kan Jezus met geen mogelijkheid tevoorschijn komen.

Hoe anders is het bewustzijn dat Gods Geest in ons schept. Dat is moedig en sterk, omdat Jezus dat is.

‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid’ (2 Tim. 1:7).

Het geloof van Gods kinderen overwint de angst voor veroordeling en dood.

‘U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn’ (Rom. 8:15).

Leven uit genade maakt je vrij van angst om iets te verliezen. Je hoeft niets vast te houden, omdat je alles elke dag onvoorwaardelijk krijgt. Je krijgt het leven van Jezus en alles wat daarin besloten ligt. Zelfs de dood kan dat je niet afnemen. Wat een relaxed leven!

Het bewustzijn van volgelingen van Jezus onderscheidt zich van dat van mensen die leven zonder genade door het ontbreken van angst. Ze weten dat ze aan het oordeel ontkomen zijn en bevrijd zijn van de gevolgen van de zonde. De zekerheid van het geloof maakt hen standvastig en veerkrachtig, ook als ze wel eens falen. Ze leven onbevangen en vrijuit in het vertrouwen op een goede toekomst, die ze nu al binnentrekken.

Definitief, schrijft Paulus. Je bent definitief bevrijd uit de slavernij van de angst. Daarom ben je onbevangen, moedig en heldhaftig!