Gedraag je als overwinnaar

Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.
1 Korintiërs 9:27


Bedoelt Paulus hier dat hij door God zal worden afgewezen als hij niet zijn uiterste best doet? Nee, hij zegt in dit gedeelte dat hij zelf óók doet waartoe hij anderen oproept.

Paulus moedigt je aan om je te gedragen als overwinnaar. ‘Ren als de atleet die wint’, zegt hij (9:24b). Hij werkt die gedachte uit met een voorbeeld uit het Oude Testament. Daar misten de Israëlieten die in de woestijn stierven de prijs. Ze bereikten het beloofde land niet, omdat ze niet deden wat God in de wet van Mozes had bevolen (10:1-11).

Paulus zegt dat hij zich onderworpen heeft aan de wet van Christus (9:21). Dat is een andere wet dan de wet van het Oude Testament. Die bracht aan het licht dat iedereen zonder Gods genade de wedstrijd wel moet verliezen. De wet van Christus, die functioneert bij de gratie van zijn onverdiende gunst, garandeert je juist wel de eindprijs. Omdat Jezus alles voor jou volbracht heeft.

Wat kun je uit het Oude Testament leren? Dat je moet volharden. Niet omdat je anders de prijs mist, zoals de Israëlieten, maar juist ‘om zelf deel te krijgen aan de beloften van het evangelie’ (9:23).

Als Jezus in jouw leven het startschot heeft gegeven, hoef je geen moment te twijfelen dat Hij je niet bij de finish zal opwachten om je te huldigen als overwinnaar. ‘God is trouw en zal niet toestaan dat u boven vermogen wordt beproefd’ staat er (10:12-13).

Het evangelie verzekert je ervan dat je de prijs zult krijgen. Zorg dan ook dat je je als overwinnaar gedraagt, want er liggen elke dag zoveel beloften voor je klaar!